Twój koszyk


Łączna kwota 0,00 +przesyłka
Koszyk
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

Właścicielem sklepu internetowego jest:
Linnova Magdalena Zaremba, ul. Harnasiów 28B/2, Szczecin.
Wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
NIP: 955-124-81-43

SŁOWNICZEK

Sklep – sklep internetowy 100powodow.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.100powodow.pl
Klient – każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§1
Towary

1. Sklep oferuje prezenty w postaci ozdobnych pudełek, które klient może spersonalizować w konfiguratorze produktu.

 

§2

Rejestracja w Sklepie

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji, przy czym Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie.
 2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na Stronie Internetowej Sklepu 100powodow.pl. Podczas Rejestracji Klient ustala login i hasło.
 3. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient powinien zachować poniższe zasady:

3.1 Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest opcjonalne;

3.2 Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć Klienta i być prawdziwe;

3.3 Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności, oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;

3.4 Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach, w zakresie oraz w celach szczegółowo określonych w Polityce Prywatności. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do Rejestracji i założenia Konta Klienta;

3.5 Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie droga elektroniczną na jego rzecz przez Sklep usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

4.1 przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności;

4.2 upoważnieniem Sklep do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sklep na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej Sklepu w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Linnova Magdalena Zaremba, ul. Harnasiów 28B/2, 71-018 Szczecin, NIP9551248143, REGON 320890701, adres e-mail: kontakt@100powodowp.pl, właściciel strony internetowej Sklepu. Pełna informacja dotycząca przetwarzania przez Sklep danych osobowych Klientów zawarta jest w Polityce Prywatności dostępnej na stronach Sklepu.

§3
Składanie i realizacja zamówień

1. Klient uprawniony jest do składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej www.100powodow.pl 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia.
2. Klient składa zamówienie, wybierając towar, który chce nabyć, za pomocą kliknięcia w ikonę „Dodaj do koszyka”.
3. W trakcie składania zamówienia Klienta;
3.1. dokonuje wyboru zamawianych towarów i ich liczby;
3.2. podaje adres dostawy;
3.3. dokonuje wyboru formy dostawy;
3.4. dokonuje wyboru formy płatności;
3.5. podaje dane do faktury VAT (opcjonalnie).
4. Zamówienie realizowane jest po poprawnym wypełnieniu i wysłaniu formularza, zawierającego dane niezbędne do przesłania towarów.
5. Każde złożone przez Klienta zamówienie Sklep potwierdza e-mailem z informacją o jego przyjęciu.
6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia zamówionych towarów lub opóźnień w ich dostawie wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.
7. Zamówienie będzie gotowe do wysyłki w ciągu 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia jego przyjęcia, chyba że informacja podana na stronie, w karcie danego produktu, określa inny czas dostępności towaru.
8. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu po złożeniu zamówienia drogą mailową. Po wysłaniu towaru zmiany nie są możliwe.

§4
Ceny towarów

1. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie zamieszczone są przy danym towarze.
2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny są cenami brutto, w polskich złotych.
3. Cena podana przy każdym towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca w ramach zawartej umowy.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany ceny nie dotyczą zamówień złożonych przed dokonaniem przez Sklep danej zmiany.

§5
Koszty dostawy w Polsce

1. Koszty dostawy wynoszą:
1.1 za pośrednictwem Paczkomatów InPost – przedpłata – 13 zł;
1.2 za pośrednictwem Paczkomatów InPost za pobraniem – 15 zł;
1.3 za pośrednictwem firmy kurierskiej – przedpłata – 17 zł;
1.4 za pośrednictwem firmy kurierskiej za pobraniem – 20 zł;

2. Koszty dostawy powinny być zapłacone przez Klienta wraz z zapłatą ceny towaru.

§6
Formy płatności

1. Zapłaty za zakupione w Sklepie towary Klient może dokonać według swego wyboru:
1.1. przedpłatą za pośrednictwem serwisu www.przelewy24.pl
1.2. za pobraniem
1.3. Sklep wystawia na życzenie Klienta fakturę VAT.

§7
Przesyłki zagraniczne

1. Dostawa towarów za granicę realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Klient zobowiązany jest poinformowania o adresie dostawy innym niż Polska wysyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie sklepu. Koszt dostawy wysyłki zależny jest od wagi, wielkości i liczby zamówionego produktu oraz miejsca dostarczenia. Koszt ten zostanie obliczony na podstawie cennika firmy kurierskiej i wysłany mailem do kupującego.

§8
Anulowanie zamówienia

1. Zamówienie może zostać anulowane:
1.1. przez Klienta do momentu wysłania zamówionego towaru e-mailem poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie sklepu,
1.2. przez Sklep, jeżeli w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia nie zostanie odnotowana wpłata. Możliwość powyższa dotyczy wyłącznie zamówienia Klienta, który wybrał opcję przedpłaty.
2. Klient nie może anulować zamówienia towaru, który został już wysłany. O zmianie statusu zamówienia Klient zostanie poinformowany poprzez e-mail.
3. Postanowienie ust. 1 nie uchybia prawu Klienta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9.

§ 9
Czas realizacji zamówienia

1. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Paczkomatów lub kuriera, zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy.
2. Czas realizacji złożonych w Sklepie zamówień jest następujący:
2.1. W Polsce:
2.1.1. Paczkomaty InPost: do 5 dni roboczych;
2.1.2. Kurier InPost: do 5 dni roboczych
2.2. W krajach Unii Europejskiej
2.2.1. Kurier InPost: do 10 dni roboczych;
2.3. W krajach poza Unią Europejską:
2.3.1. Kurier InPost: 14 dni roboczych

§10
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy przez okres 14 dni od dnia otrzymania towaru bez podawania jakichkolwiek powodów. W tym celu Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu.
 2. Zakupiony towar należy odesłać bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sklep o decyzji o odstąpieniu od umowy.
 3. Zwrotowi podlegają jedynie towary w stanie niezmienionym w stosunku do stanu, w jakim zostały dostarczone Klientowi, tj. towary nieużywane i czyste; zawierający oryginalne metki. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.
 4. Zwrotu można dokonać wysyłając wypełniony formularz wraz ze zwracaną przesyłką.
 5. Zwracany towar należy odesłać na adres: Linnova, ul. Harnasiów 28B/2, 71-018 Szczecin. Informujemy, że nie odbieramy przesyłek wysłanych za pobraniem.
 6. Z uwagi na limitowany charakter oferowanych produktów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Art. 38. prawa konsumenta punkt 3 , możliwość zwrotu nie obejmuje produktów, które zostały wykonane na zamówienie; według specyfikacji konsumenta lub dostosowane w taki sposób, że służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 7. Po otrzymaniu przesyłki z towarem od klienta Sklep zwróci Klientowi otrzymane płatności od Klienta. Koszty dostarczenia Towarów nie podlegają zwrotowi. Sklep dokona zwrotu płatności na rachunek bankowy podany przez Klienta.
 8. Zwrot nastąpi przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub, w przypadku niewskazania numeru rachunku bankowego, przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.
 9. W przypadku gdy Klient wyraźnie wybrał sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów.
 10. Koszt odesłania Towaru przez Klienta, będącego konsumentem, ponosi Klient.

§11
Reklamacje

1. Sklep jest zobowiązany dostarczyć Towar bez wad.
2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
3. Reklamacje należy składać pisemnie, na adres Linnova ul. Harnasiów 28B/2 , 71-018 Szczecin. Do reklamowanego produktu należy dołączyć opis zastrzeżeń. Możliwe jest skorzystanie z druku reklamacyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, który można wydrukować i wypełnić.
4. Reklamację należy złożyć w okresie 2 lat. Klient traci uprawnienia do złożenia reklamacji jeżeli nie złoży jej z upływem 1 miesiąca od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową.
5. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany o sposobie jej rozpatrzenia w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Koszty przesłania reklamowanego Towaru ponosi Klient, jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona. W przeciwnym przypadku koszty przesłania naprawionego bądź wymienionego Towaru ponosi Sklep.

§12
Ochrona danych osobowych

1. Linnova zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie danych wprowadzonych w formularzu zamówienia. Dane te wykorzystywane będą zgodnie z regulaminem, w celu realizacji zamówień, a także w celach marketingowych i nie będą udostępniane osobom lub firmom trzecim.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Klienci Sklepu mają m. in. prawo do wglądu w swoje dane, poprawiania swoich danych oraz żądania usunięcia danych z bazy.
3. Zebrane dane wykorzystywane są przez Sklep do kontaktów z Klientami w celu realizacji zamówień, a także w celu informowania Klienta o aktualnych promocjach czy nowościach w sklepie www.100powodow.pl.
4.Dane osobowe mogą być udostępniane tylko instytucjom i organom, w sytuacjach przewidzianych polskim prawem.

§13
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

Ta stona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przegladarce. Czytaj więcej...